Politika zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletne strani nattura.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov v skladu z GDPR. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje prek obrazcev na spletni strani nattura.si ali kako drugače (po telefonu, e-pošti idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne posredujejo nepooblaščenim tretjim osebam.
Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov
Uporabnik spletne strani nattura.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletne strani in zagotavljanja elektronskih storitev ter s tem povezanega upravljanja sistema in obveščanja uporabnika zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki, potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in morebitne dostave izdelkov. Za potrebe varnosti se zbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno stran nattura.si. Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji naročila, ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.
Hramba osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbira upravitelj spletne strani, se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletni strani nattura.si. Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov info@nattura.si. Uporabnik lahko dostopa do svojih podatkov in do podatkov o naročilih (sklenjenih pogodbah o nakupu na daljavo) prav tako s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov info@nattura.si.
 ~
Komuniciranje na daljavo
Upravitelj spletne strani nattura.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronskimi novicami, akcijami, popusti ipd.) le, če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.
~
Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih upravitelj spletne strani nattura.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja ali je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.
~
Portorož, 1. 8. 2021