Splošni pogoji poslovanja

Vsa vsebina na strani in podstraneh www.nattura.si je avtorsko zaščitena. Lastnik, upravitelj, ponudnik in prodajalec je pravni subjekt Lea Grlj s. p., Vergerjev trg 3, 6000 Koper. Spletna stran (skupaj z vsemi njenimi podstranmi) je namenjena zgolj za lastno uporabo in splošno informiranje. Pri uporabi spletne strani (brskanju, pridobivanju informacij, nakupu ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, ki so navedeni na tej strani. Če se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletne strani (brskanja, pridobivanja informacij, nakupa ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe v veljavnost stopijo takoj po spremembi. V ceni artiklov in poštnine je vštet 22% DDV.
 
SPLOŠNE DOLOČBE
 
Splošni pogoji in vsi podatki so uporabniku na voljo v slovenskem jeziku na spletni strani. Pogodbe o nakupu in prodaji na daljavo se sklepajo v slovenskem jeziku in so uporabniku prav tako na voljo na spletni strani nattura.si.
Upravitelj spletne strani bo skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, kot so bistvene značilnosti blaga, cena, pogoji dostave in nakupa, načini plačila, reklamacijski postopek ipd. Upravitelj spletne strani prav tako zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in da ne zagotavljajo nujno lastnosti izdelkov ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremenimo vsebino spletne strani, kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
Upravljavec spletne strani skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, skupaj in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov ali napačnega delovanja spletne strani.
V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost podjetja Lea Grlj s.p. ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.nattura.si.
Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.
 
POSEBNE DOLOČBE
 
Slike in besedila so informativnega značaja in so namenjene zgolj informiranju. Prav tako velja, da so slike, besedila, podatki in informacije uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem ali boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.
Informacije so povzete iz strokovne literature in besedil, objavljenih na različnih spletnih straneh, kot tudi iz informacij, ki so nam jih posredovali uporabniki izdelkov. Vse informacije in besedila so podprta z raznimi testi in raziskavami, za katere pa ni nujno, da jih je potrdil pristojni evropski urad. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo, in skrbimo za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij, ki bi se znašle v našem promocijskem gradivu. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskušali kar najhitreje odpraviti.
Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove, prepove ali prepreči (začasno ali trajno) dostop do spletne strani in tudi uporabo spletne strani www.nattura.si.
 
ODGOVORNOST UPORABNIKA
 
Velja, da je vsak obiskovalec spletne strani tudi uporabnik spletne strani. Spletno stran in elektronske storitve na spletni strani www.nattura.si je dolžan uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme storitve uporabljati samo v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi veljavno pooblastilo ali drugo pravno podlago.
Mladoletne osebe ne smejo uporabljati storitev spletne strani www.nattura.si. Če sumimo, da je uporabnik spletne strani mladoletna oseba, si pridržujemo pravico do zavrnitve nakupa. Prav tako si pridržujemo pravico zavrnitve nakupa vsem uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje, ali vsem uporabnikom brez veljavne licence za uporabo spletne strani.
Uporabnik spletne strani izrecno soglaša, da uporablja spletno stran in vse elektronske storitve izključno na lastno odgovornost. Velja, da sta vsebina in funkcionalnost spletne strani na voljo uporabniku v okviru teh splošnih pogojev. Uporabnik nima dodatnih pravic.
Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi spletne strani in elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno, kršil veljavne zakonodaje, ogrožal informacijske varnosti ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju. Velja, da so kakršnokoli lažno predstavljanje, kršitve pravic intelektualne lastnine, kršitve avtorskih pravic, nepooblaščeno zbiranje informacij, motenje delovnega procesa, podajanje napačnih informacij ipd. kršitev splošnih pogojev spletne strani. Uporabnik prevzema vso morebitno civilno in kazensko odgovornost za takšno početje.
Uporabnik izrecno soglaša, da so vsi poslani podatki, informacije in dokumenti točni in pravilni.
 
UPORABA SPLETNE STRANI
 
Uporaba spletne strani www.nattura.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani in nakup (t. i. hitri nakup) ni treba registrirati ali prijaviti. Uporabnik lahko po lastni presoji kadarkoli zahteva izbris uporabniških podatkov. Uporabnik se zaveže, da bo uporabljal spletno stran v skladu s temi splošnimi pogoji.
Račun za naročeno blago se izda v elektronski ali pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, in se posreduje kupcu po e-mailu ali skupaj s paketom.
 
TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA
 
Preden kupec odda naročilo, lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. Pri napačnem vnosu ima kupec tako možnost morebitne napake popraviti. Če ugotovi, da so podatki pravilni, naročilo potrdi s klikom na »Oddaj naročilo«.
 
POTRDITEV, PREKLIC IN ZAVRNITEV NAROČILA
 
Naročilo na spletni strani www.nattura.si je potrjeno, ko kupec pri oddajanju naročila potrdi oddano naročilo s klikom na »Oddaj naročilo«.
Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:
• da po e-pošti info@nattura.si v roku ene ure posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila.
Upravitelj spletne strani lahko naročilo, za katero ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti ali iz kakršnegakoli drugega razloga v skladu s splošnimi pogoji, zavrne. Če prodajalec svojih obveznosti ne more izpolniti (blago ni na zalogi, kupec je mladoletna oseba, morebitni drugi vzroki) bo upravitelj o tem obvestil uporabnika in mu vrnil vsa predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.
REKLAMACIJE IN VRAČILO IZDELKA IZ TUJINE
Vračilo izdelka izven slovenskega ozemlja je mogoče samo z originalno embalažo in stroške poštnine nosi kupec sam, preklic naročila bomo upoštevali v roku 12 ur od oddanega naročila s predložitvijo računa.
POGODBA NA DALJAVO
 
Kupoprodajna pogodba je sklenjena po potrditvi naročila. Takrat velja, da je kupec podal soglasje za izvedbo odpreme blaga. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki v slovenskem jeziku na strežniku spletne strani www.nattura.si.
Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v 14 dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine, razen v primerih, določenih s temi splošnimi pogoji.
Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer mu ni treba navesti razlogov za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na elektronski naslov: info@nattura.si.
Vrnitev prejetega blaga v 14 dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe, od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku 30 dni po poslanem sporočilu o odstopu.
Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Vse morebitne stroške vračila nosi kupec, med te spadajo tudi in predvsem stroški dostave.
Prodajalec ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo določbam, navedenih v teh splošnih pogojih.
Denar vračamo izključno na transakcijski račun v najkrajšem mogočem času ali najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu od nakupa in prejetju vrnjenih izdelkov.
 
POSEBNE DOLOČBE O VRAČILU IZDELKOV
 
Odstop od pogodbe ni mogoč pri pogodbah, katerih predmet so:
  • izdelki, ki so že bili uporabljeni, poškodovani, niso v originalni embalaži
Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo na njej vidni kakršnikoli znaki uporabe:
• pri zapečateni opremi je pečatnik (denimo originalna nalepka) odlomljen ali poškodovan;
• odprta vsebina ali poškodovana embalaža in poškodbe na embalaži;
• pri mehanskih poškodbah blaga;
• če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport.
 
REKLAMACIJE
 
Če naročeni izdelek nima fizičnih lastnosti, ki jih je prodajalec obljubil, ali je prodajalec odpremil napačen izdelek, v napačni količini ipd., lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na elektronski naslov info@nattura.si. Pri napačni dobavi izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem mogočem času.
Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. Če ugotovi, da je zahtevek neupravičen, bo o tem obvestil kupca in mu vrnil izdelek na njegove stroške, če je medtem izdelek, ki je predmet reklamacije, že prejel.
Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe izdelka, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).
Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:
• če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži;
• če kupec ne predloži kopije računa;
• če je blago poslano na prodajalčev naslov z odkupnino;
• če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na izdelkih ali so bile povzročene kakršnekoli okvare.
Prodajalec ne odgovarja v naslednjih primerih:
• če je do poškodbe izdelka prišlo na podlagi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb), mehanskih poškodb in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
• če gre za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca.
 
POLITIKA ZASEBNOSTI
 
Kupec se z nakupom strinja, da ga občasno obvestimo na njegov e-mail o novostih in akcijah podjetja. Od promocijskih e-mailov se lahko odjavi kadarkoli na povezavi, prejeti v e-mailu.
 
KONČNE DOLOČBE
 
Spletna stran in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja Lea Grlj s.p., Vergerjev trg 3, 6000 Koper. Podjetje ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta skladna z evropsko zakonodajo ali zakonodajo drugih držav. Zato velja, da vsi, ki dostopajo do strani iz drugih držav, dostopajo in uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost in v skladu s splošnimi pogoji. Vsi uporabniki morajo skrbeti, da spletno stran uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo držav, iz katerih dostopajo do nje. Če kakršnakoli določba iz splošnih pogojev ni skladna z veljavno zakonodajo ali ni veljavna iz kakršnegakoli drugega razloga, to še ne pomeni, da so splošni pogoji neveljavni, temveč se ta določba enostavno črta iz splošnih pogojev. Uporabnik nas je dolžan na takšno določbo opozoriti.
Uporabniki lahko svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe, ugovore, vračila blaga, reklamacije in drugo naslovijo na elektronski naslov info@nattura.si. Za mnenja uporabnikov ne odgovarjamo, prav tako ne velja, da so mnenja uporabnikov tudi naša mnenja.
Morebitne pritožbe upravljavec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljavec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo, in ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.
Če morebitnega spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni mogoče rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.
Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor podjetja Nattura, Lea Grlj s.p., z dnem ustanovitve podjetja 1. 7. 2022.
Želimo vam obilo prijetnih nakupov v naši spletni trgovini!