Nagradna igra

NAGRADE PREJMEJO:
1 HYPER FILTER - BOJAN PRAPROTNIK 
1 NASTAVEK ZA TUŠ - M.F.
1 KOZAREC PREJME JASMINA LESJAK
-------------------
POGOJI ZA SODELOVANJE V  NAGRADNI IGRI NATTURA
 
 1. Splošne odločbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v Nattura nagradni igri (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo izvaja Lea Grlj s.p., Vergerjev trg 3, 6000 Koper, ID za DDV SI15574865, ( organizator nagradne igre ).
 Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom kot podjetjem. 
 
 1. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Nattura in Hyper in izdelkov omenjenih blagovnih znamk. Nagradna aktivacija je namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih z blagovnima znamkama.
 
 1. Trajanje
Nattura nagradna igra traja od 20.04.2024 do vključno 20.05.2024 do 23:59 ure.
 
      4. Nagrade
            1. Nagrada - 1 HYPER FILTER
            2. Nagrada - 1 nastavek za tuš Nattura
            3. Nagrada - 1 informiran kozarec Nattura
 
      5. Udeleženci nagradne igre
V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije in imajo slovensko davčno številko, ter izpolnjujejo druge pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene s temi splošnimi pogoji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le s svojim lastnim imenom in s sodelovanjem potrjuje, da so vsi posredovani podatki njegovi lastni osebni podatki. Vsi sodelujoči se strinjajo s splošnimi pogoji te nagradne igre.
 
 1. Način sodelovanja v nagradni igri
Sodeluje se na tri načine in sicer:
 • Z nakupom izdelka Nattura ali Hyper preko spletnih strani nattura.si ali www.hyper-filter.com v skupni vrednosti naročila nad 100,00€
 • Brez nakupa, s sodelovanjem na podlagi poslane zgodbe od 500 do 1000 besed v obliki Word : v času trajanja nagradne igre pošljete eno avtorsko fotografijo in napišete kratko avtorsko zgodbo na isto tematiko » Kako boš v naslednjih letih pripomogel k zmanjšanju mikroplastike v okolju » , pod zgodbo navedite svoje podatke ( ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka in kontaktna telefonska številka ), ter vse skupaj pošljite na naslov info@nattura.si z obvezno Zadevo » PRIJAVA NA NAGRADNO IGRO NATTURA«
 • Brez nakupa preko Facebook strani Hyper Microplastic Filter, tako da všečkaš FB stran in vanjo povabiš svoje prijatelje, ter deliš objavo nagradne igre na svojem Facebook profilu in označiš dva prijatelja, ki bi ju izdelki blagovnih znamk Nattura in Hyper zanimali in posreduješ sliko (screenshot) svojega Fb profila s katerim sodeluješ in svoje podatke ( ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka in kontaktna telefonska številka ) na email info@nattura.si z obvezno Zadevo » PRIJAVA NA NAGRADNO IGRO NATTURA«
 
 1. Žrebanje nagrad
Žrebanje poteka na dan 24.05.2024 ob 10 uri, v poslovnih prostorih podjetja Lea Grlj s.p.
 
 1. Objava nagrajencev
Prejemnike nagrad se v roku 10 dni objavi na spletni strani www.nattura.si in www.hyper-filter.com , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki jo je posameznik posredoval ob prijavi na nagradno igro.
 
 1. Prevzem nagrad
Nagrade bodo podeljene najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov.
 
 1. Davčne obveznosti - akontacija dohodnine
 
Izžrebanci so zavezanci za dohodnino po Zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebance od  vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, v kolikor bo vrednost nagrade presegala vrednost, do katere dohodnine ni potrebno odvajati.
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).
 
 1. Izključitev odgovornosti
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
-       (ne)delovanje spletne strani,
-       storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitev,
-      kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v        nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
-       nedostavljene pošiljke z nagradami,
-       kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 
 1.   Varovanje podatkov
 
 
Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Lea Grlj s.p. in se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre podajajo privolitev v obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Ti podatki so: ime, priimek, naslov, pošta ter kraj.
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev po točki (a), v primeru izžrebancev glavnih nagrad pa tudi izpolnitev zakonskih obveznosti po točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). 
Upravljavec bo osebne podatke hranil do zaključka nagradne igre.
Podano soglasje lahko vsak sodelujoči prekliče z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@nattura.si, v katerem jasno izrazi, da preklicuje privolitev. Pri tem to ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Podjetje Lea Grlj s.p. je dolžno osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Če sodelujoči zgoraj navedenih podatkov ne posreduje oz. po posredovanju zahteva njihov izbris oz. prekliče privolitev v njihovo obdelavo, ne more sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.
Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre, lahko pa obdelavi tudi ugovarjajo. Zahteva se posreduje na elektronski naslov: info@nattura.si.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo naročniku na elektronski naslov: info@nattura.si.
 
 
 1. Strinjanje s pogoji za sodelovanje v nagradni igri Nattura
 
Pravila Nattura nagradne igre so objavljena na spletnih straneh www.nattura.si in www.hyper-filter.com , vsi kupci v času trajanja nagradne igre avtomatsko sodelujejo v žrebu in se z nakupom strinjajo s pogoji za sodelovanje. Tisti, ki sodelujejo s poslano zgodbo in preko Facebook profila Hyper Microplastic filter, se s posredovanjem osebnih podatkov strinjajo s splošnimi pogoji za sodelovanje v nagradni igri Nattura.
 
 1. Končne odločbe
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na  spletnima stranema www.hyper-filter.com in www.nattura.si in povezavi na objavi za nagradno igro Nattura.
Lea Grlj s.p. si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno. 
Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.  
 
 
Datum začetka veljavnosti splošnih pogojev je 20.04.2024.